Vastint Hospitality Holding B.V. buys land plot in London (Stratford), United Kingdom

Share