Lietošanas noteikumi

“Vastint Group” tīmekļa vietne

 

Lietošanas noteikumi

Pēdējo reizi mainīts: 05.06.2018

Piekrišana Lietošanas noteikumiem

Esiet sveicināti “Vastint Holding” B.V. (turpmāk tekstā “Uzņēmums” vai “mēs”) tīmekļa vietnē.

Turpmāk izklāstītie noteikumi un nosacījumi tiek piemēroti, Jums izmantojot tīmekļa vietni www.vastint.eu (turpmāk tekstā – “Tīmekļa vietne”), ieskaitot jebkādu saturu, funkcionalitāti un pakalpojumus, kas tiek piedāvāti šajā Tīmekļa vietnē un ar tās starpniecību.

Pirms sākat lietot Tīmekļa vietni, lūgums rūpīgi izlasīt šos Lietošanas noteikumus. Ja nepiekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, Jums nav atļauts izmantot Tīmekļa vietni. Izmantojot Tīmekļa vietni, Jūs apliecināt, ka esat izlasījis, saprotat un piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem.

Lietošanas noteikumu izmaiņas

Laiku pa laikam pēc saviem ieskatiem varam pārskatīt un veikt šo Lietošanas noteikumu izmaiņas. Iesakām laiku pa laikam šīs lapas pārskatīt, lai uzzinātu par jebkādām izmaiņām, ko esam veikuši. Ja turpināt izmantot Tīmekļa vietni pēc Lietošanas noteikumu izmaiņu publicēšanas, tas nozīmē, ka pieņemat un piekrītat izmaiņām. Ja nepiekrītat atjaunotajiem Lietošanas noteikumiem, Jums vajadzētu pārtraukt Tīmekļa vietnes izmantošanu.

Piekļuve Tīmekļa vietnei un konta drošība

Paturam tiesības pēc saviem ieskatiem un bez brīdinājuma likvidēt vai mainīt Tīmekļa vietni vai tajā piedāvātos pakalpojumus vai saturu. Neuzņemamies atbildību, ja jebkādu iemeslu dēļ noteiktā laikā vai noteiktā laikposmā Tīmekļa vietne vai jebkura no tās daļām nav pieejama. Laiku pa laikam varam ierobežot lietotāju piekļuvi šai Tīmekļa vietnei vai noteiktai tās daļai.

Jūs esat atbildīgs par visiem Tīmekļa vietnes piekļuvei nepieciešamajiem materiāliem un par to, lai visas personas, kas izmanto Tīmekļa vietni, izmantojot Jūsu interneta savienojumu, būtu iepazinušās ar Lietošanas noteikumiem un piekristu tiem.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Tīmekļa vietne un viss tās saturs, funkcijas un funkcionalitātes (ieskaitot, bet neaprobežojoties, visu informāciju, programmatūru, tekstus, demonstratīvos materiālus, attēlus, video un audio ierakstus, to dizainu, izvēli vai izkārtojumu): (1) pieder Uzņēmumam, tās licenču izdevējiem, citiem uzņēmumiem, kas pieder “Inter IKEA Group”, vai citiem tāda materiāla sniedzējiem; un (2) tiek aizsargāti ar Nīderlandes un starptautisko autortiesību, preču zīmju, patentu, preču nosaukumu likumiem un (vai) citiem īpašumtiesībām piemērojamajiem likumiem.

Tīmekļa vietni varat izmantot tikai personiskos, nekomerciālos nolūkos. Mūsu Tīmekļa vietnes saturu nav atļauts kopēt, mainīt, uz tā pamata radīt atvasinātus darinājumus, publiski prezentēt, pārpublicēt, lejupielādēt, glabāt vai nodot citiem, izņemot:

 • Īslaicīgu tādu materiālu kopiju glabāšanu sava datora operatīvajā atmiņā (RAM);
 • Jūsu pārlūkprogrammas kešatmiņā automātiski saglabāto failu, kas paredzēti satura attēlošanas uzlabošanai, glabāšanu;
 • Pamatota daudzuma Tīmekļa vietnes lapu izdrukāšanu atļautai lietošanai.

Aizliegts:

 • Mainīt jebkādu Tīmekļa vietnē iegūto materiālu kopijas;
 • Izmantot ilustrācijas, fotogrāfijas, video vai audio ierakstus vai jebkādus grafiskos elementus bez pavadošā teksta;
 • Dzēst vai mainīt Tīmekļa vietnes materiālu kopijās esošos paziņojumus par autortiesībām, preču zīmi vai citām īpašumtiesībām

Aizliegts komerciālos nolūkos reproducēt, pārdot vai ekspluatēt jebkuras no Tīmekļa vietnes daļām, piekļuvi Tīmekļa vietnei, Tīmekļa vietnes lietošanu vai jebkurus caur Tīmekļa vietni pieejamos pakalpojumus vai materiālus.

Ja drukāsit, kopēsit, mainīsit, lejupielādēsit vai citādi izmantosit jebkuru no Tīmekļa vietnes daļām, pārkāpjot šos Lietošanas noteikumus, uzreiz zaudēsit tiesības izmantot Tīmekļa vietni un Jums būs jāatgriež vai jāiznīcina visas izveidotās materiālu kopijas. Jums netiek nodotas nekādas tiesības un nekādas intereses, kas saistītas ar Tīmekļa vietni vai tās saturu, un visas tiesības, kuru piešķiršana nav skaidri izteikta, pieder Uzņēmumam. Jebkāda Tīmekļa vietnes izmantošana bez šajos Lietošanas noteikumos skaidri sniegtas atļaujas ir šo Lietošanas noteikumu pārkāpums un var pārkāpt autortiesību, preču zīmju un citus likumus.

Sabiedrības preču zīmes

Uzņēmuma nosaukums, termins “Vastint” un visi saistītie nosaukumi, logotipi, produktu un pakalpojumu nosaukumi, dizains un reklāmas saukļi ir Uzņēmumam piederošas preču zīmes vai preču nosaukumi. Aizliegts izmantot šīs zīmes bez iepriekšējas rakstiskas Uzņēmuma piekrišanas. Visi pārējie nosaukumi, preču zīmes un citas zīmes tiek izmantoti tikai atpazīšanas nolūkos un ir noteiktiem īpašniekiem piederošas preču zīmes vai preču nosaukumi..

Aizliegtie izmantošanas gadījumi

Tīmekļa vietni var izmantot tikai likumīgos nolūkos un tikai, ievērojot šos Lietošanas noteikumus. Tīmekļa vietni nedrīkst izmantot:

 • Pārkāpjot jebkādus spēkā esošos vietējos vai starptautiskos likumus vai tiesību aktus;
 • Lai nodotu vai sūtītu materiālus reklāmas vai komerciālos nolūkos, ieskaitot mēstules (angļu v.: junk mail), ķēdes vēstules vai surogātpastu (angļu val.: spam) vai līdzīga rakstura nevēlamas vēstules;
 • Izliekoties par vai mēģinot izlikties par Uzņēmumu vai Uzņēmuma darbinieku, citu lietotāju, personu vai juridisko subjektu (ieskaitot, bet neaprobežojoties, ar iepriekš minētajiem gadījumiem saistītu e-pasta adrešu vai reģistrācijas vārdu izmantošanu);
 • Jebkādā citā veidā, kas citiem ierobežos iespēju vai traucēs izmantot Tīmekļa vietni, vai kas pēc mūsu ieskatiem var kaitēt Uzņēmumam (ieskaitot ar to saistītos uzņēmumus) vai Tīmekļa vietnes lietotājiem vai uzlikt tiem atbildību.

Tāpat Tīmekļa vietnes lietotāji nedrīkst:

 • Tīmekļa vietni izmantot tādā veidā, kas varēt traucēt Tīmekļa vietnes darbību, to pārlieku noslogot, bojāt, tai kaitēt vai jebkurai citai pusei traucēt izmantot Tīmekļa vietni, ieskaitot iespēju piedalīties Tīmekļa vietnē reālajā laikā notiekošajos procesos;
 • Izmantot jebkādus robotus, “zirnekļus” (angļu v.: spiders) vai citas automātiskās ierīces, procesus vai līdzekļus, kas paredzēti, lai piekļūtu Tīmekļa vietnei jebkādos nolūkos, ieskaitot Tīmekļa vietnē publicētā materiāla uzraudzību vai kopēšanu;
 • Izmantot jebkādus manuālos procesus, lai uzraudzītu vai kopētu jebkuru Tīmekļa vietnē publicēto materiālu vai darītu to citos neatļautos nolūkos bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;
 • Izmantot jebkādas ierīces, programmatūru vai darbības, kas traucētu pienācīgu Tīmekļa vietnes darbību;
 • Inficēt ar vīrusiem, “Trojas zirgiem”, “tārpiem” (angļu v.: worms), loģiskajām bumbām vai citiem ļaunprātīgiem vai tehnoloģiski kaitnieciskiem līdzekļiem;
 • Mēģināt iegūt neatļautu piekļuvi, traucēt, bojāt vai pārtraukt jebkuras Tīmekļa vietnes daļas, servera, kurā izvietota Tīmekļa vietne, datora vai datubāzes, kas ir saistīta ar Tīmekļa vietni, darbību;
 • Uzbrukt Tīmekļa vietnei, izmantojot pakalpojumatteices uzbrukumu vai izkliedēto pakalpojumatteices uzbrukumu;
 • Mēģināt citādos veidos traucēt pienācīgu Tīmekļa vietnes darbību.

Uzraudzība un piespiedu izpilde, pārtraukšana

Mums ir tiesības:

 • Izmantot nepieciešamos likumīgos līdzekļus, ieskaitot, bet neaprobežojoties, nodošanu tiesībsargājošajām institūcijām par jebkādu nelikumīgu vai neatļautu Tīmekļa vietnes izmantošanu;
 • Bloķēt Jūsu piekļuvi visai Tīmekļa vietnei vai tās daļai jebkāda iemesla dēļ vai bez iemesla, ieskaitot, bet neaprobežojoties, jebkādu šo Lietošanas noteikumu pārkāpumu.

Neaprobežojoties ar to, kas izklāstīts iepriekš, mums ir tiesības pilnībā pakļauties jebkādai tiesībsargājošās institūcijas vai tiesas norādei, kas pieprasa vai norāda atklāt jebkuras personas, kas Tīmekļa vietnē vai caur to publicē materiālus, identitāti. Piekrītat Uzņēmumu atbrīvot no atbildības un aizsargāt to pret visām pretenzijām, kas izriet no jebkādām Uzņēmuma darbībām, kas veiktas, veicot uzraudzību vai piespiedu izpildi, vai ir to rezultāts.

Sniegtās informācijas uzticamība

Šajā tīmekļa vietnē vai caur to sniegtā informācija publicējama tikai informatīvos nolūkos. Negarantējam šīs informācijas precizitāti, pilnīgumu vai noderīgumu. Paļaušanās uz tādu informāciju ir Jūsu pašu atbildība.

Tīmekļa vietnes izmaiņas

Laiku pa laikam varam atjaunot Tīmekļa vietni, bet tas nenozīmē, ka tās saturs vienmēr ir pilnīgs vai saskaņā ar aktuālāko informāciju. Jebkurš no Tīmekļa vietnes materiāliem attiecīgajā laikā var būt novecojis, un mums nav pienākuma tādu materiālu atjaunot. Mēs varam mainīt Tīmekļa vietni jebkurā laikā ar vai bez brīdinājuma. Mēs varam ierobežot piekļuvi Tīmekļa vietnei (pilnībā vai daļēji) vai slēgt to uz neierobežotu laiku.

Informācijas sniegšana un mums adresētie paziņojumi

Jebkādi Uzņēmumam, tā meitas uzņēmumiem vai saistītajiem uzņēmumiem (turpmāk tekstā – ”Vastint grupa”) caur šo Tīmekļa vietni vai pa e-pastu sūtītie paziņojumi tiek uzskatīti par nelūgtajiem paziņojumiem. Saņemot vai izskatot Jūsu paziņojumu, “Vastint” grupa nepiekrīt nekādām līgumattiecībām, saistībām vai citām vienošanām. Jūsu e-pasts un (vai) tā saturs nekādi nevar uzlikt saistības vai ierobežot “Vastint” grupu, ja pati “Vastint” grupa to skaidri neapstiprina.

Līguma lapā atzīmējot attiecīgo lauciņu vai sūtot mums e-pasta vēstuli, Jūs skaidri paužat savu piekrišanu iepriekš izklāstītajiem noteikumiem. Ja nepiekrītat iepriekš izklāstītajiem noteikumiem, lūdzam mums paziņojumu nesūtīt.

Informācija par Jums un Jūsu šīs Tīmekļa vietnes apmeklējumiem

Visiem personas datiem, kurus vācam Tīmekļa vietnē, tiek piemērota mūsu Privātuma politika un mūsu sīkfailu izmantošanas politika. Jūs apstiprināt un garantējat, ka visi Jūsu sniegtie dati ir patiesi.

Norādes uz Tīmekļa vietni

Varat sniegt norādes uz Tīmekļa vietni ar nosacījumu, ka darāt to godprātīgi un likumīgi, nekaitējot mūsu reputācijai un ļaunprātīgi neizmantojot to, bet nedrīkstat radīt tādu saikni, kas radītu abpusējas asociācijas, mūsu apstiprinājuma vai piekrišanas, kuru neesam devuši, iespaidu.

Norādes no Tīmekļa vietnes

Ja Tīmekļa vietnē ir norādes uz citām tīmekļa vietnēm vai trešo pušu sniegtiem resursiem, šīs norādes ir paredzētas tikai Jūsu ērtībai. Tas iekļauj norādes reklāmās, ieskaitot reklāmas banerus un atbalstītāju norādes. Mēs nekontrolējam to tīmekļa vietņu vai resursu saturu un neuzņemamies nekādu atbildību par tiem vai par zaudējumiem, vai kaitējumu, kuru varat piedzīvot to izmantošanas rezultātā. Ja nolemsit apmeklēt jebkuru no trešās puses tīmekļa vietnēm, kas saistīta ar Tīmekļa vietni, tā pilnībā būs Jūsu atbildība, ievērojot to tīmekļa vietņu lietošanas noteikumus un nosacījumus.

Atteikums piešķirt garantiju

Jūs saprotat, ka nevaram garantēt un negarantējam, ka faili, kas pieejamie lejupielādei no interneta vai Tīmekļa vietnes būs bez vīrusiem vai citiem kaitnieciskiem kodiem. Jūs esat atbildīgs par nepieciešamo procedūru un kontroles punktu, kas atbilstu Jūsu vajadzībām attiecībā uz antivīrusu aizsardzību, datu ievades un izvades precizitāti un kas atbalstītu mūsu Tīmekļa vietnei nepiederošus zaudēto datu atjaunošanas līdzekļus, ieviešanu. Neuzņemamies atbildību ne par kādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas piedzīvots izkliedētā pakalpojumatteices uzbrukuma, vīrusu vai cita tehnoloģiski kaitnieciska materiāla dēļ, kas Tīmekļa vietnes izmantošanas vai caur Tīmekļa vietni iegūto pakalpojumu vai preču dēļ, jebkāda Tīmekļa vietnē vai ar to saistītās citās tīmekļa vietnēs publicētā materiāla lejupielādēšanas dēļ varētu inficēt Jūsu datortehniku, datorprogrammas, datus vai citu īpašumu.

Tīmekļa vietni, tās saturu vai jebkādus caur to saņemtos pakalpojumus vai preces Jūs izmantojat uz savu atbildību. Tīmekļa vietne, tās saturs, visi caur to iegādātie pakalpojumi vai preces tiek pasniegtas “tādas, kādas ir” vai “kādas pieejamas” bez jebkādām skaidri izteiktām vai paredzamām garantijām. Ne Uzņēmums, ne jebkāda ar Uzņēmumu saistīta persona nesniedz nekādas garantijas vai apstiprinājumu attiecībā uz Tīmekļa vietnes pilnīgumu, drošību, uzticamību, kvalitāti, precizitāti vai sasniedzamību. Neaprobežojoties ar to, kas izklāstīts iepriekš, ne Uzņēmums, ne jebkāda ar Uzņēmums saistīta persona neapliecina un negarantē, ka Tīmekļa vietne, tās saturs vai jebkādi caur Tīmekļa vietni saņemtie pakalpojumi vai preces būs precīzas, uzticamas, bez kļūdām un traucējumiem, ka defekti tiks novērsti, ka mūsu Tīmekļa vietne vai tās serveris būs bez vīrusiem vai citiem kaitnieciskiem komponentiem vai ka Tīmekļa vietne vai jebkādi caur to iegūtie pakalpojumi vai preces atbildīs Jūsu vajadzībām un cerībām.

Tādējādi Uzņēmums atsakās sniegt jebkādu skaidri izteiktu vai paredzamu, likumā vai citādi noteiktu garantiju, ieskaitot, bet neaprobežojoties, jebkādu garantiju attiecībā uz preču kvalitāti, bojājumu neesamību un atbilstību konkrētajam izmantošanas nolūkam.

Iepriekš izklāstītais neattiecas uz garantiju, no kuras nevar izvairīties vai kuru nevar ierobežot saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem.

Atbildības ierobežošana

Uzņēmums, tā filiāles, licenču izdevēji, pakalpojumu sniedzēji, darbinieki, aģenti, ierēdņi vai direktori nekādā gadījumā, ne pēc kādas tiesību teorijas nav atbildīgi ne par kādiem zaudējumiem, kas piedzīvoti Tīmekļa vietnes izmantošanas vai nevarēšanas izmantot Tīmekļa vietni dēļ, jebkādu ar to saistīto tīmekļa vietņu, jebkādu Tīmekļa vietnē vai citās tādās tīmekļa vietnēs publicētā satura dēļ, caur Tīmekļa vietni vai citām tādām tīmekļa vietnēm iegūto pakalpojumu vai preču dēļ, ieskaitot jebkādus tiešus, netiešus, speciālus, papildu, izrietošus vai soda zaudējumus, ieskaitot, bet neaprobežojoties, personīgu ievainojumu, sāpes, ciešanas, morālo kaitējumu, ieņēmumu, peļņas, biznesa vai paredzamo ietaupījumu zaudēšanu, lietošanas, prestiža, datu zaudēšanu neatkarīgi no tā, vai tie radušies delikta (ieskaitot nolaidību), līguma pārkāpšanas vai citu iemeslu dēļ pat, ja tos var iepriekš paredzēt.

Iepriekš izklāstītais neattiecas uz garantiju, no kuras nevar izvairīties vai kuru nevar ierobežot saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem.

Kaitējuma atlīdzināšana

Piekrītat aizstāvēt, atlīdzināt zaudējumus un aizsargāt Uzņēmumu, tās filiāles un licenču izdevējus un attiecīgos to ierēdņus, direktorus, darbiniekus, darbuzņēmējus, aģentus, licenču izdevējus un piegādātājus no jebkādām pretenzijām, atbildības, kaitējuma, tiesas un soda spriedumiem, zaudējumiem, izmaksām, izdevumiem vai maksājumiem (ieskaitot pamatotu advokāta atalgojumu), kas piedzīvoti, Jums pārkāpjot šos Lietošanas noteikumus vai izmantojot Tīmekļa vietni, ieskaitot, bet neaprobežojoties, jebkādu Tīmekļa vietnes satura, pakalpojumu vai preču izmantošanu, kam šajos Lietošanas noteikumos nav sniegta skaidra atļauja, vai jebkādas no Tīmekļa vietnes saņemtās informācijas izmantošanu.

Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Šiem Lietošanas noteikumiem un jebkādiem strīdiem vai prasībām, kas saistītas ar šiem Lietošanas noteikumiem, to priekšmetu vai noslēgšanu (ieskaitot jebkādas domstarpības vai prasības), tiek piemēroti un tie tiek skaidroti saskaņā ar Nīderlandes likumiem, neņemot vērā nekādu tiesību nolikuma vai noteikuma izvēli vai kolīziju.

Jebkāda lieta, prasība vai process, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem vai Tīmekļa vietnes vai ir ar tiem saistīts, izskatāms tikai kompetentās Nīderlandes tiesās.

Atteikšanās un nošķiramība

Nekāda Uzņēmuma atteikšanās no šiem Lietošanas noteikumiem netiek uzskatīta par tālāku vai pastāvīgu atteikšanos no tādiem vai jebkuriem citiem noteikumiem, un jebkāda Uzņēmuma nespēja aizstāvēt tiesības vai nosacījumus saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem nenozīmē atteikšanos no tādām tiesībām vai nosacījumiem.

Ja jebkuru no šo Lietošanas noteikumu nosacījumiem kompetentas jurisdikcijas tiesa uzskatīs par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neizpildāmu jebkāda iemesla dēļ, tāds nosacījums tiks dzēsts vai ierobežots, lai atlikušie Lietošanas noteikumu nosacījumi turpinātu būt spēkā esoši pilnā apmērā.

Vispārējais līgums

Šie Lietošanas noteikumi sastāda vienīgo vispārējo līgumu Jūsu un Uzņēmuma starpā attiecībā uz Tīmekļa vietni un nomaina visas iepriekšējās un esošās rakstiskās vai mutiskās vienošanās, līgumus, paziņojumus vai garantijas attiecībā uz šo Tīmekļa vietni.

Jūsu komentāri un jautājumi

Visa atgriezeniskā saikne, komentāri, tehniskās palīdzības pieprasījumi un citi ar Tīmekļa vietni saistītie paziņojumi jāsūta uz adresi info@vastint.eu vai jāiesniedz caur Tīmekļa vietnes kontaktu lapu.

Tīmekļa vietni pārvalda “Vastint Holding” B.V., juridiskā adrese: Hettenheuvelweg 51, Amsterdam Zuidoost (1101 BM), reģistrēts Tirdzniecības palātā ar numuru 33216327. Uzņēmums ir “Interogo Holding” AG meitas uzņēmums.