Privātuma politika – “Vastint Holding” B.V.

Pēdējo reizi atjaunots: 2018. g. 6. jūnijā

Uzņēmums “Vastint Holding” B.V. (turpmāk tekstā – “Vastint”), ieskaitot visus “Vastint” grupas uzņēmumus, pieder starptautiskai nekustamā īpašuma organizācijai. Galvenās uzņēmuma “Vastint” darbības jomas – nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldība un komerciālā nekustamā īpašuma attīstīšana, ieskaitot dzīvojamo ēku projektu attīstīšanu un pārdošanu.

Piedāvājot savus produktus un sniedzot savus pakalpojumus, galvenokārt vācam informāciju, kas saistīta ar uzņēmumiem, bet tāpat varam vākt personas datus. Jūsu uzticība mums attiecībā uz personas datu apstrādi mums ir īpaši svarīga. Kad izmantojat mūsu tīmekļa vietni, abonējat mūsu jaunumu vēstules vai veidojat ar mums biznesa attiecības, mums ir ļoti svarīgi nodrošināt apdomātu, drošu un skaidru Jūsu personas datu apstrādi. Šajā Privātuma politikā paskaidrojam, kādos veidos un kādus Jūsu personas datus vācam, kā šos datus izmantojam un cik ilgi tos glabājam.

Šī Privātuma politika nomaina mūsu iepriekšējās Privātuma politikas versijas, kurās tāpat informējām Jūs par Jūsu personas datu apstrādi.

 1. 1. Kam tiek piemērota šī Privātuma politika?

  1.1 Šī Privātuma politika tiek piemērota visiem mūsu biznesa kontaktiem, tāpat visiem mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem.

 2. 2. Kurš ir Jūsu personas datu pārvaldītājs?

  2.1 Jūsu personas datu pārvaldītājs ir uzņēmums “Vastint”, kas šos datus apstrādā, vadoties pēc spēkā esošajiem likumiem. Tāpat ar uzņēmumu “Vastint” saistītie uzņēmumi ir Jūsu personas datu pārvaldītājs. Šajā gadījumā spēkā ir diferencētā atbildība – tas nozīmē, ka uzņēmums “Vastint” un ar to saistītie uzņēmumi darbojas atsevišķi kā neatkarīgi Jūsu personas datu pārvaldītāji, nosakot datu apstrādes mērķus un līdzekļus. Uzņēmums “Vastint” nav atbildīgs par to, kādu privātuma vai sīkfailu izmantošanas politiku piemēro citas puses.

 3. 3. Kādus Jūsu personas datus apstrādā uzņēmums “Vastint”?

  3.1 Jūsu personas datus apstrādājam pakalpojumu sniegšanas nolūkos. Ja esat uzņēmuma “Vastint” biznesa kontakts, tostarp, varam vākt šos Jūsu personas datus: Jūsu vārds, uzvārds, (darba vietas) adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, personas kods, izglītība un pabeigtās mācības, Jūsu licences un Jūsu fotogrāfija.
  3.2 Tāpat automātiski apstrādājam šo kategoriju informāciju par visiem mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem: informācija, kas saistīta ar Jūsu mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu, pārlūkošanas internetā paradumi, informācija par Jūsu izmantojamo datoru, piem., ierīci, kuru izmantojat, pieslēdzoties mūsu tīmekļa vietnei, interneta protokola (IP) adrese, informācija par pārlūkprogrammu un operētājsistēmu.

 4. 4. Kādiem nolūkiem izmantojam Jūsu personas datus?

  4.1 Jūsu personas datus apstrādājam, lai nodrošinātu optimālu mūsu tīmekļa vietnes funkcionēšanu, tāpat, lai sniegtu Jums pakalpojumus un uzturētu ar Jums saikni.
  4.2 Jūsu personas datus apstrādājam šajos konkrētajos nolūkos:

  • Lai sniegtu Jums pakalpojumus;
  • Lai uzturētu ar Jums saikni;
  • Lai veiktu iekšējās pārvaldes procesus;
  • Lai piedzītu no Jums parādus;
  • Lai veiktu projektēšanas, celtniecības un uzstādīšanas darbus;
  • Lai analizētu mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu;
  • Lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes tehnisko uzraudzību, drošību un tās optimizēšanu;
  • Lai uzlabotu savus pakalpojumus, vācot statistiku par lietotājiem, un citos analītiskos nolūkos;
  • Lai sniegtu Jums informāciju un reklamētu savus (jaunos) produktus un pakalpojumus, ieskaitot tiešā mārketinga vai sīkfailu izmantošanu;
  • Lai izskatītu sūdzības un risinātu strīdus;
  • Lai ievērotu spēkā esošos likumus un tiesību aktus.

  4.3 Jūsu personas dati netiek apstrādāti nekādos citos nolūkos, kas nav norādīti šajā Privātuma politikā.

 5. 5. Kāds ir Jūsu personas datu izmantošanas juridiskais pamats?

  5.1 Jūsu personas datus apstrādājam, lai pildītu ar Jums noslēgto līgumu. Tāpat Jūsu personas datus varam apstrādāt tajā gadījumā, kad vēlamies īstenot savas noteiktas juridiskās saistības vai vēlamies nodrošināt savas likumīgās intereses. Vienmēr rūpīgi pārbaudām, lai Jūsu privātās intereses nebūtu augstāk par mūsu likumīgajām interesēm. Piemēram, mums ir likumīga (biznesa) interese nodrošināt mūsu tīmekļa vietnes tehnisko uzraudzību, drošību un tās optimizāciju, lai varētu Jums pienācīgi sniegt pakalpojums gan tagad, gan nākotnē.
  5.2 Tāpat Jūsu personas datus varam apstrādāt, savā tīmekļa vietnē izmantojot sīkfailus. Mums ir jāsaņem Jūsu piekrišana noteiktu sīkfailu izmantošanai savā tīmekļa vietnē. Vairāk informācijas par sīkfailu izmantošanu šajā tīmekļa vietnē uzzināsit, iepazīstoties ar mūsu Sīkfailu izmantošanas politiku.
  5.3 Jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu. Lai to izdarītu, sazinieties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Jūsu piekrišanas atsaukšana nekādi neietekmēs līdz atsaukšanai veikto Jūsu personas datu izmantošanas likumību.

 6. 6. Cik ilgi glabājam Jūsu personas datus?

  6.1 Jūsu personas datus glabāsim ne ilgāk, kā tas nepieciešams šo datu apstrādes nolūkos. Kopumā Jūsu datus glabāsim ne ilgāk kā divus gadus pēc tam, kad Jūs kā klients pārtraucat saikni ar mūsu uzņēmumu, izņemot tos gadījumus, kad attiecīgie tiesību akti paredz ilgāku Jūsu personas datu glabāšanas termiņu. Sūdzību un strīdu gadījumos Jūsu personas datus varam glabāt ilgāku laiku un tikai tādā apmērā, cik nepieciešams, lai varētu aizstāvēt savas un (vai) “Vastint” intereses.
  6.2 Lai uzzinātu, cik ilgi mūsu tīmekļa vietnē izmantojamie sīkfaili saglabāsies ierakstīti lietotāja ierīcē, iepazīstieties ar mūsu Sīkfailu izmantošanas politiku.

 7. 7. Personas datu saņēmēji un personas datu nodošana ārpus EEZ robežām

  7.1 Jūsu personas datus atklāsim tikai personām, ko šajos nolūkos pilnvarojis vai noalgojis uzņēmums “Vastint”, vadoties pēc nepieciešamības zināt principa, vai personām, ko šajos nolūkos pilnvarojuši vai noalgojuši saistītie uzņēmumi, tāpat datu apstrādātājiem, kurus uzņēmums “Vastint” ir iesaistījis, vadoties pēc nepieciešamības zināt principa.
  7.2 Mēs varam iesaistīt ārējo pakalpojumu sniedzējus, kuri tāpat mums sniedz pakalpojumus kā datu apstrādātāji saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un tajā kontekstā, kurā apstrādājami Jūsu personas dati. Lielisks piemērs varētu būt pakalpojuma sniedzējs, kas sniedz mūsu tīmekļa vietnes hostinga un tehniskās uzraudzības pakalpojumus. Datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai mūsu vārdā un, vadoties pēc mūsu norādījumiem. Ar katru datu apstrādātāju šajos nolūkos noslēdzam atbilstošus datu apstrādes līgumus.
  7.3 Mēs neatklāsim Jūsu personas datus citām personām, izņemot apstākļus, kas norādīti šajā Privātuma politikā, un gadījumus, kad pēc mūsu ieskatiem tas būs būtiski, lai izpildītu savas juridiskās saistības, aizstāvot savas vai citu personu tiesības, vai piespiedu kārtā, nodrošinot šīs Privātuma politikas īstenošanu.
  7.4 Datu saņēmēji var būt dibināti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) robežām. Tādās valstīs spēkā esošie tiesību akti, kas reglamentē datu aizsardzību, un citi saistītie tiesību akti ne obligāti atbilst Nīderlandē piemērojamajiem tiesību aktiem. Taču mēs esam veikuši atbilstošus drošības pasākumus, lai nodrošinātu drošu Jūsu personas datu nodošanu ārpus EEZ esošajām valstīm.

 8. 8. Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus?

  8.1 Veicam visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu mūsu apstrādājamos Jūsu personas datus no pazušanas, neatbilstošas izmantošanas vai izmainīšanas. Lai arī veicam visus pamatotos drošības pasākumus, lai nodrošinātu datu drošību, mēs nevaram garantēt, ka datu apstrāde visos gadījumos būs droša. Neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kurus Jūs vai trešās puses var piedzīvot nelikumīgas piekļuves Jūsu (personas) datiem rezultātā, izņemot gadījumus, kad tādi zaudējumi rodas tīšu mūsu darbību vai lielas mūsu neuzmanības dēļ.
  8.2 Ja Jums rodas aizdomas, ka citas personas neatļauti izmanto Jūsu kontu, Jums nekavējoties par to mūs jāinformē, sazinoties pa e-pastu.

 9. 9. Kā varat izmantot savas tiesības?

  9.1 Vai Jums ir radušies jautājumi par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, vai varbūt vēlaties iepazīties ar saviem personas datiem, tos mainīt vai dzēst? Varbūt nepiekrītat tam, ka apstrādājam Jūsu personas datus? Lūdzam ar mums sazināties, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.

 10. 10. Tiesības iesniegt sūdzības Nīderlandes datu aizsardzības dienestam

  10.1 Jebkurai personai, kuras personas dati tiek apstrādāti, ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentā datu aizsardzības dienestā iespējamu spēkā esošo datu aizsardzības likumu pārkāpumu gadījumos. Šajā gadījumā tāda institūcija ir Nīderlandes datu aizsardzības dienests. Vairāk informācijas iespējams atrast tīmekļa vietnē: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 11. 11. Šīs Privātuma politikas izmaiņas

  11.1 Šī Privātuma politika reizēm var tikt mainīta. Iesakām regulāri pārskatīt šo Privātuma politiku, lai iepazītos ar jebkādām tajā veiktajām izmaiņām. Pēdējo labojumu datums vienmēr norādāms šīs Privātuma politikas lapas augšējā daļā.

 12. 12. Kontaktinformācija

  12.1 “Vastint Holding” B.V., reģistrēts Tirdzniecības palātā ar numuru 33216327, juridiskā adrese: Hettenheuvelweg 51, 1101 BM Amsterdam, e-mail:info@vastint.eu.

 13. 13. Sīkfailu politika