Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności – Vastint Holding B.V.

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2022

Vastint Holding B.V. (Vastint), wraz ze wszystkimi spółkami grupy Vastint, stanowi część międzynarodowej organizacji działającej na rynku nieruchomości. Podstawową działalnością Vastint jest zarządzanie nieruchomościami portfelowymi oraz rozwój nieruchomości komercyjnych, w tym rozwój i sprzedaż mieszkań.

Dostarczając nasze produkty i usługi, zbieramy głównie informacje o przedsiębiorstwach, ale możemy również gromadzić dane osobowe. Państwa zaufanie do tego, jak obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi jest dla nas ważne. Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej lub prowadzisz z nami interesy jako nasz partner biznesowy lub dostawca, ważne jest dla nas, aby przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób przejrzysty i bezpieczny. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe, jakie dane osobowe gromadzimy, jak wykorzystujemy takie dane osobowe i jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zastępuje poprzednie wersje naszego oświadczenia o ochronie prywatności, w których również informowaliśmy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

 

1. Do kogo odnosi się niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności?

1.1 Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności skierowane jest do naszych kontaktów biznesowych oraz wszystkich, którzy odwiedzają naszą stronę internetową.

2. Kto jest administratorem danych w celu przetwarzania danych osobowych użytkownika?

2.1 Vastint jest administratorem danych w celu przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto podmioty stowarzyszone z Vastint są również administratorami danych w zakresie przetwarzania danych osobowych. Istnieje zróżnicowana odpowiedzialność, co oznacza, że Vastint i Podmioty Powiązane są każdy niezależnie administratorami danych w zakresie przetwarzania danych osobowych, dla których określają cele i środki. Vastint nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia dotyczące prywatności lub plików cookie wdrażane przez inne strony.

3. Które z danych osobowych użytkownika są przetwarzane przez Vastint?

3.1 Jeśli użytkownik jest kontaktem biznesowym Vastint, możemy między innymi przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika: imię i nazwisko, adres (służbowy), numer telefonu, adres e-mail, numer dokumentu tożsamości, wykształcenie i szkolenie, licencje i zdjęcie.

3.2 Automatycznie przetwarzamy również następujące kategorie informacji wszystkich osób odwiedzających naszą stronę internetową: informacje w odniesieniu do wizyty na naszej stronie internetowej, zachowania podczas przeglądania, informacje o używanym komputerze, takie jak adres IP, specyfikacje przeglądarki i system operacyjny urządzenia, którego używasz do odwiedzenia naszej strony internetowej.

4. Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

4.1 Przetwarzamy Państwa dane osobowe, abyś mógł jak najbardziej optymalnie korzystać z funkcji naszej strony internetowej, abyśmy mogli świadczyć Ci nasze usługi i utrzymywać z Tobą kontakt.

4.2 W szczególności przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach

 • Świadczenie naszych usług na Państwa rzecz;
 • Utrzymywanie kontaktu z Państwem;
 • Zarządzanie wewnętrzne;
 • Odzyskanie należności od Państwa;
 • Prace projektowe, budowlane i instalacyjne;
 • Analizowanie korzystania z naszej strony internetowej;
 • Utrzymanie, zabezpieczenie i optymalizacja naszej strony internetowej;
 • Ulepszanie naszych usług i opracowywanie statystyk użytkowników oraz innych analiz;
 • Informowanie o i promowanie naszych (nowych) produktów i usług, w tym poprzez marketing bezpośredni lub wykorzystanie plików cookies;
 • Rozpatrywanie skarg i sporów;
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

4.3 Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w celach innych niż opisane w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

5. Jaka jest podstawa prawna wykorzystania Twoich danych osobowych?

5.1 Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wykonania umowy z Państwem. Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli jest to konieczne do wypełnienia jednego z naszych zobowiązań prawnych lub do realizacji naszych uzasadnionych interesów. Zawsze dokładnie sprawdzamy, czy Państwa interesy związane z prywatnością nie są ważniejsze. Na przykład, mamy uzasadniony interes (biznesowy) w utrzymaniu, zabezpieczeniu i optymalizacji naszej strony internetowej, abyśmy mogli dobrze służyć Państwu teraz i w przyszłości.

5.2 Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe poprzez umieszczanie plików cookie na naszej stronie internetowej. Prosimy o zgodę na wykorzystanie niektórych plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie na tej stronie internetowej można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

5.3 Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych przed wycofaniem zgody.

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

6.1 Nie będziemy przechowywać Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne w związku z celami, dla których dane są przetwarzane. Co do zasady, będziemy przechowywać Państwa dane przez okres maksymalnie dwóch lat od zakończenia relacji z klientem, chyba że będziemy zobowiązani przez obowiązki ustawowe do przechowywania Twoich danych osobowych przez dłuższy okres czasu. Możemy zachować Państwa dane osobowe przez dłuższy okres w przypadku skarg lub sporów w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ochrony naszych interesów.

6.2 Okresy przechowywania plików cookie umieszczanych za pośrednictwem naszej strony internetowej można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

7. Odbiorcy danych osobowych i przekazywanie danych osobowych poza EOG.

7.1 Ujawnimy dane osobowe użytkownika wyłącznie osobom upoważnionym w tym celu zatrudnionym przez Vastint na zasadzie ograniczonego dostępu lub osobom upoważnionym w tym celu zatrudnionym przez lub pracującym w imieniu naszych podmiotów stowarzyszonych i procesorów danych zaangażowanych przez Vastint, na zasadzie ograniczonego dostępu.

7.2 Możemy zaangażować zewnętrznych dostawców usług, którzy również świadczą dla nas usługi jako podmioty przetwarzające dane w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w kontekście których przetwarzane są dane osobowe użytkownika. Przykładem tego jest usługodawca, który zajmuje się hostingiem i utrzymaniem naszej strony internetowej. Przetwórcy danych mogą przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Z każdym podmiotem przetwarzającym dane zawieramy w tym celu odpowiednie umowy o przetwarzanie danych.

7.3 Poza sytuacjami wymienionymi w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności nie ujawniamy danych osobowych użytkownika innym podmiotom, chyba że uznamy to za konieczne w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, ochrony praw naszych lub innych osób lub egzekwowania przestrzegania niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

7.4 Odbiorcy mogą mieć siedzibę w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Przepisy dotyczące ochrony danych i inne odpowiednie przepisy w takich krajach niekoniecznie są takie same jak przepisy w Holandii. Podjęliśmy jednak odpowiednie zabezpieczenia w celu przekazania Twoich danych osobowych do kraju znajdującego się poza EOG.

8. W jaki sposób chronimy dane osobowe Użytkowników?

8.1 Dokładamy wszelkich starań, aby wdrożyć odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, nadużyciem i zmianą Twoich danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby dane były bezpieczne, nie możemy zagwarantować, że przetwarzanie danych pozostanie bezpieczne przez cały czas. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody poniesione przez Ciebie lub osoby trzecie w wyniku nieuprawnionego dostępu do Twoich danych (osobowych), chyba że takie szkody zostały spowodowane przez zamierzone lub rażące zaniedbanie z naszej strony.

8.2 W przypadku podejrzenia nieuprawnionego korzystania z konta przez inne osoby, należy niezwłocznie poinformować nas o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9. Jak możesz skorzystać ze swoich praw?

9.1 Masz pytania dotyczące tego, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe, lub chciałbyś sprawdzić, poprawić lub usunąć swoje dane osobowe? Albo sprzeciwiasz się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych? Prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych.

10. Prawo do złożenia skargi do holenderskiego organu ochrony danych

10.1 Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych w przypadku ewentualnego naruszenia obowiązującego prawa ochrony danych. W tym przypadku jest to Holenderski Urząd Ochrony Danych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

11. Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

11.1 Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może być od czasu do czasu zmieniane. Prosimy o regularne zapoznawanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności, aby byli Państwo świadomi wszelkich zmian. Ostatnia data zmian będzie zawsze podana w górnej części niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

12. Kontakt

12.1 Vastint Holding B.V., zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 33216327, z siedzibą pod adresem de Hettenheuvelweg 51, 1101 BM Amsterdam, e-mail: info@vastint.eu.

12.2 Vastint wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem privacy@vastint.eu.

13. Oświadczenie dot. plików cookie