Oświadczenie o ochronie prywatności – Vastint Holding B.V.

Ostatnia aktualizacja: 6 czerwca 2018

Vastint Holding B.V. (Vastint), w tym wszystkie spółki grupy Vastint, stanowią część międzynarodowej firmy deweloperskiej. Główne działania operacyjne Vastint obejmują zarządzanie portfelem nieruchomości oraz rozwój rynku nieruchomości komercyjnych, w tym rozwój i sprzedaż zabudowy mieszkaniowej.

Dostarczanie naszych produktów i usług wiąże się przede wszystkim ze zbieraniem informacji na temat firm, ale możemy także gromadzić dane osobowe. Zaufanie Użytkowników w zakresie sposobu obsługi przez nas ich danych osobowych jest dla nas ważne. W przypadku korzystania przez Użytkowników z naszej strony internetowej, logowania się przez nich do naszych newsletterów lub współpracy z nami w roli partnera biznesowego lub dostawcy istotne jest dla nas, aby przetwarzać dane osobowe w sposób ostrożny, bezpieczny i przejrzysty. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, kiedy zbieramy dane osobowe, jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy, jak wykorzystujemy i jak długo możemy przechowywać dane osobowe Użytkowników.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zastępuje poprzednie wersje naszych Oświadczeń o ochronie prywatności, w których również informowaliśmy Użytkowników o zasadach przetwarzania danych osobowych.

 1. 1. Kogo dotyczy Oświadczenie o ochronie prywatności?

  1.1 Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy naszych kontaktów biznesowych i każdego, kto odwiedza naszą stronę internetową.

 2. 2. Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkowników?

  2.1 Zgodnie z obowiązującym prawem Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Vastint. Ponadto, podmioty powiązane Vastint są również administratorami danych odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych. Istnieje zróżnicowana odpowiedzialność, co oznacza, że Vastint i podmioty powiązane są niezależnymi administratorami danych, realizującymi przetwarzanie danych osobowych, którego określają cele i środki. Vastint nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności lub politykę plików cookie realizowane przez inne podmioty.

 3. 3. Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarza Vastint?

  3.1 Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia naszych usług. W przypadku kontaktów biznesowych Vastint możemy między innymi przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres (praca), numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacyjny, edukacja i szkolenia, licencje i zdjęcie.
  3.2 Ponadto, automatycznie przetwarzamy następujące kategorie danych wszystkich Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową: informacje dotyczące wizyt na naszej stronie internetowej, zachowania podczas przeglądania, informacje na temat używanego komputera, takie jak adres IP oraz specyfikacje przeglądarki i systemu operacyjnego urządzenia, z którego Użytkownik korzysta do odwiedzenia naszej strony internetowej.

 4. 4. W jakim celu przetwarza się dane osobowe?

  4.1 Przetwarzamy dane osobowe, aby umożliwić Użytkownikom korzystanie z funkcji naszej strony w możliwe najbardziej optymalny sposób, w celu świadczenia naszych usług na rzecz Użytkowników i utrzymywania kontaktu z Użytkownikami.
  4.2 Dokładniej rzecz ujmując, możemy przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

  • Świadczenie usług na rzecz Użytkowników,
  • Utrzymywanie kontaktów z Użytkownikami,
  • Zarządzanie wewnętrzne,
  • Windykacja należności,
  • Projektowanie i prace budowlano-instalacyjne,
  • Analiza korzystania z naszej strony internetowej,
  • Utrzymanie, zabezpieczanie i optymalizacja naszej strony internetowej,
  • Udoskonalanie naszych usług i sporządzanie statystyk użytkowników oraz innych analiz,
  • Informowanie i promowanie naszych (nowych) produktów i usług, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego lub wykorzystania plików cookie,
  • Rozpatrywanie skarg i sporów,
  • Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

  4.3 Dane osobowe użytkownika nie są przetwarzane w innych celach niż te, które opisano w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

 5. 5. Co jest podstawą prawną do wykorzystania danych osobowych Użytkowników?

  5.1 Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji umowy z Użytkownikiem. Możemy również przetwarzać dane osobowe, jeśli to konieczne dla spełnienia jednego z naszych zobowiązań prawnych lub dla osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów. Zawsze starannie sprawdzamy, czy interesy prywatności Użytkownika nie są istotniejsze. Na przykład, mamy uzasadniony (biznesowy) interes w utrzymywaniu, zabezpieczaniu i optymalizacji naszej strony internetowej, abyśmy mogli odpowiednio świadczyć usługi na rzecz Użytkowników teraz i w przyszłości.
  5.2 Możemy również przetwarzać dane osobowe Użytkownika poprzez umieszczenie plików cookie na naszej stronie internetowej. Prosimy o wyrażenie zgody na użycie niektórych plików cookie przez naszą stronę. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.
  5.3 Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt za pośrednictwem danych kontaktowych podanych poniżej. Jeśli Użytkownik wycofa swoją zgodę, nie będzie to miało wpływu na legalność naszego wykorzystania danych osobowych Użytkownika przed jej wycofaniem.

 6. 6. Jak długo przechowujemy dane Użytkownika?

  6.1 Nie będziemy przechowywać danych osobowych Użytkownika dłużej niż to konieczne w odniesieniu do celów, dla których dane te są przetwarzane. Będziemy przechowywać dane maksymalnie przez dwa lata po zakończeniu relacji z klientem, chyba że przechowanie danych osobowych przez dłuższy czas jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Możemy przechowywać dane osobowe Użytkownika przez dłuższy okres w przypadku skarg i sporów, w zakresie, w jakim jest to konieczne do ochrony naszych interesów i/lub interesów Vastint.
  6.2 Celem uzyskania informacji na temat okresów przechowywania plików cookie prosimy zapoznać się z naszą Polityką plików cookie, która jest dostępna na naszej stronie internetowej.

 7. 7. Odbiorcy danych osobowych i przekazywanie danych osobowych poza EOG

  7.1 Będziemy ujawniać dane osobowe Użytkownika wyłącznie osobom upoważnionym do tego celu i zatrudnionym przez Vastint na zasadzie ścisłej potrzeby lub osobom upoważnionym do tego celu, zatrudnionym przez lub działającym w imieniu naszych podmiotów powiązanych i podmiotów przetwarzających dane zaangażowanych przez Vastint, na zasadzie ścisłej potrzeby.
  7.2 Możemy zaangażować zewnętrznych usługodawców, którzy będą świadczyć usługi dla nas również jako administrator danych w rozumieniu obowiązującego prawa, w ramach którego dane osobowe są przetwarzane. Przykładem tego jest usługodawca, który zajmuje się hostingiem i utrzymaniem naszej strony internetowej. Administratorzy danych mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. W tym celu z każdym administratorem danych zawieramy stosowne umowy dotyczące przetwarzania danych.
  7.3 Poza sytuacjami opisanymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, nie będziemy ujawniać danych osobowych Użytkownika innym osobom, chyba że uznamy to za konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi, jeśli będzie to służyło ochronie praw naszych lub innych osób, a także po to, aby wyegzekwować postępowanie zgodne z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.
  7.4 Odbiorcami danych mogą być firmy prowadzące działalność w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawne w tych krajach mogą nie być analogiczne z przepisami obowiązującymi w Holandii. Wdrożyliśmy jednak odpowiednie zabezpieczenia w celu przekazywania danych osobowych Użytkowników do krajów znajdujących się poza EOG.

 8. 8. W jaki sposób chronimy dane osobowe Użytkowników?

  8.1 Dokładamy wszelkich starań, aby wdrożyć odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i ochronne, które mają na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, nadużyciem lub zmianą. Mimo, że realizujemy wszystkie uzasadnione starania o bezpieczeństwo danych, nie możemy zagwarantować, że przetwarzanie danych pozostaje bezpieczne przez cały czas. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z nieuprawnionym dostępem do danych (osobowych) Użytkownika, chyba że szkoda została spowodowana umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania z naszej strony.
  8.2 W przypadku podejrzenia nieautoryzowanego użycia konta przez inną osobę należy natychmiast poinformować nas o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 9. 9. W jaki sposób można skorzystać ze swoich praw?

  9.1Czy mają Państwo jakieś pytania odnośnie sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe? A może chcą Państwo uzyskać wgląd w swoje dane osobowe, poprawić je lub usunąć? Czy też wyrażają Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych? Prosimy o skontaktowanie się z nami przy pomocy danych kontaktowych zamieszczonych poniżej.

 10. 10. Prawo do złożenia skargi do Holenderskiego Urzędu Ochrony Danych

  10.1 Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do złożenia skargi we właściwym organie ochrony danych w przypadku ewentualnego naruszenia obowiązującego prawa o ochronie danych. W tym przypadku jest to Holenderski Urząd Ochrony Danych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 11. 11. Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

  11.1 Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może okresowo ulegać zmianie. Należy regularnie sprawdzać treść Oświadczenia o ochronie prywatności, aby mieć świadomość wprowadzanych zmian. Data ostatniej zmiany jest zawsze podana u góry Oświadczenia o ochronie prywatności.

 12. 12. Kontact

  12.1 Vastint Holding B.V., firma zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 33216327, z siedzibą pod adresem de Hettenheuvelweg 51, 1101 BM Amsterdam, e-mail:info@vastint.eu.

 13. 13. Oświadczenie dot. plików cookie