Vastint Poland zakupił teren starej Rzeźni Miejskiej o powierzchni blisko 5,5 hektara w Poznaniu. Historyczny kwartał miasta zostanie przekształcony w wielofunkcyjny obszar z miejscami do pracy, mieszkania oraz ogólnodostępną przestrzenią publiczną, zachowując swój postindustrialny styl dawnych zakładów. Przewidywana powierzchnia przyszłej zabudowy to około 70 000 m2.

„Wstępna koncepcja urbanistyczna zakłada połączenie współczesnych rozwiązań architektonicznych z historycznym kontekstem miejsca. Na terenie nieruchomości zachowały się zabudowania z przełomu XIX i XX wieku, m.in. hala główna, kotłownia, maszynownia, wieża wodna, z których część po rewitalizacji będzie stanowić atrakcyjną, centralną część nowego założenia. Powstanie tu ogólnodostępna przestrzeń o funkcjach handlowych i artystyczno-wystawienniczych. Pozostała część działki zostanie przeznaczona głównie na funkcje mieszkalne z elementami usług. Prace koncepcyjno-projektowe potrwają dwa lata. Mam nadzieję, że ich ostateczny kształt spotka się z przychylnym przyjęciem ze strony mieszkańców Poznania”. – mówi Roger Andersson, Dyrektor Zarządzający Vastint Poland.

Nieruchomość położona jest w północnej części centrum Poznania w obrębie ulic Garbary, Grochowe Łąki i Północnej. W chwili otwarcia w 1900 roku, zakłady mięsne, były jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Po II wojnie światowej obiekt został zmodernizowany, jednakże w latach 90. XX wieku produkcja została przeniesiona poza miasto. Od tego czasu budynki zakładowe stoją niewykorzystane. Plany inwestycyjne na nowo zdefiniują funkcje i kształt historycznego kwartału miasta.