Condiții de utilizare

Site-ul grupului Vastint

Last modified: 2018-06-05

Acceptarea Condițiilor de utilizare

Bun venit pe site-ul Vastint Holding B.V. („Companie”, „noi” sau „nouă”).

Termenii și condițiile de mai jos se aplică în cazul utilizării de către dvs. a site-ului www.vastint.eu www.vastint.eu („Site-ul”), inclusiv a oricărui tip de conținut, funcție și serviciu oferit pe sau prin intermediul Site-ului.

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție aceste Condiții de utilizare, înainte de a începe să folosiți Site-ul. Dacă nu sunteți de acord cu aceste Condiții de utilizare, nu vă este permis să utilizați Site-ul. Prin utilizarea Site-ului, confirmați că ați citit, înțeles și acceptat modul de aplicare a acestor Condiții de utilizare.

Modificări ale Condițiilor de utilizare

Din când în când, este posibil să revizuim și să actualizăm aceste Condiții de utilizare, la discreția noastră proprie. Vă rugăm să verificați periodic aceste pagini, pentru a lua notă de eventualele modificări pe care le-am operat. Prin utilizarea în continuare a Site-ului, după postarea Condițiilor de utilizare revizuite, acceptați și sunteți de acord cu Condițiile de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu aceste Condiții de utilizare revizuite, vă recomandăm să nu mai utilizați Site-ul.

Accesarea Site-ului și securitatea contului

Ne rezervăm dreptul de a retrage sau a modifica acest Site, precum și orice serviciu sau material furnizat pe acesta, la discreția proprie și fără vreo notificare prealabilă. Nu ne asumăm răspunderea dacă (dintr-un motiv oarecare) întregul Site sau o parte a acestuia devine indisponibil/ă, indiferent de moment sau de intervalul de indisponibilitate. Din când în când, putem restricționa (complet sau parțial) accesul utilizatorilor la Site.

Dvs. vă revine răspunderea de a face toate aranjamentele necesare pentru a avea acces la Site.

De asemenea, aveți răspunderea de a vă asigura că toate persoanele care accesează Site-ul prin intermediul conexiunii dvs. la Internet cunosc aceste Condiții de utilizare și le respectă.

Drepturi de proprietate intelectuală

Site-ul și întregul conținut al acestuia, caracteristici și funcționalități (care includ, fără a se limita la, informații, software, text, prezentări, imagini, materiale video și audio, precum și designul, selecția și aranjamentul acestora) sunt: (1) proprietatea Companiei, a licențiatorilor acesteia, a altor companii din cadrul Grupului Inter IKEA sau a altor furnizori de astfel de materiale; și (2) protejate de legile olandeze și internaționale privind drepturile de autor, mărcile comerciale, patentele, denumirile comerciale și/sau alte drepturi de proprietate sau proprietate intelectuală.

Aveți permisiunea de a utiliza Site-ul exclusiv în scopuri personale, non-comerciale. Nu aveți permisiunea să copiați, să modificați, să creați lucrări derivate, să afișați public, să efectuați public, să republicați, să descărcați sau să transmiteți vreun material pe Site-ul nostru, în alte scopuri decât:

 • Stocarea temporară a unor copii ale respectivelor materiale în memoria RAM (Random Access Memory – memorie cu acces aleator) a computerului dvs.;
 • Stocarea fișierelor depozitate automat în memoria cache a browser-ului dvs. web, în scopuri de îmbunătățire a calității afișării;
 • Imprimarea unui număr rezonabil de pagini ale Site-ului pentru o utilizare permisă.

Nu vă este permis:

 • Să modificați copii ale materialelor de pe acest Site.
 • Să utilizați ilustrații, fotografii, secvențe video sau audio sau orice fel de grafică, fără textul însoțitor.
 • Să ștergeți sau să modificați orice mențiuni privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate de pe materialele de pe acest Site.

Nu aveți permisiunea de a reproduce, vinde sau exploata în scopuri comerciale orice parte a acestui Site, accesul la sau utilizarea prezentului Site sau alte servicii ori materiale disponibile prin intermediul Site-ului.

În cazul în care imprimați, copiați, modificați, descărcați sau utilizați în alt mod orice parte a Site-ului, încălcând Condițiile de utilizare, dreptul dvs. de a utiliza Site-ul va înceta imediat, iar dvs. va trebui fie să returnați, fie să distrugeți orice copii ale materialelor de pe Site. Dvs. nu vă este transferat niciun drept, titlu sau interes asociat în vreun fel Site-ului; toate drepturile care nu sunt acordate în mod explicit sunt rezervate de către Companie. Orice utilizare a Site-ului care nu este permisă în mod explicit în aceste Condiții de utilizare reprezintă o încălcare a Condițiilor de utilizare și ar putea încălca legile privind drepturile de autor, mărcile comerciale și alte prevederi legale.

Mărcile comerciale ale Companiei

Denumirea Companiei, termenul „Vastint”, precum și toate denumirile, logo-urile, denumirile de produse și servicii, design-urile și sloganurile asociate sunt mărci comerciale sau denumiri comerciale ale Companiei. Nu aveți permisiunea de a utiliza aceste mărci fără acordul prealabil scris al Companiei. Toate celelalte denumiri, branduri și mărci sunt utilizate exclusiv în scopuri de identificare și sunt mărci sau denumiri comerciale care aparțin proprietarilor lor de drept.

Utilizări interzise

Puteți utiliza Site-ul exclusiv în scopuri legale și în conformitate cu aceste Condiții de utilizare. Site-ul nu va fi utilizat în niciunul dintre modurile descrise mai jos:

 • Într-o manieră care contravine oricăror legi sau reglementări locale sau internaționale în vigoare.
 • Pentru a transmite sau a obține trimiterea oricărui material publicitar sau promoțional, inclusiv de tipul „corespondență nesolicitată”, „scrisoare în lanț”, „spam” sau alte solicitări similare.
 • Pentru asumarea sau încercarea de asumare a identității Companiei ori a unui angajat al Companiei, a altui utilizator, a unei persoane sau entități (ceea ce include, fără a se limita la, utilizarea adreselor de e-mail sau a denumirilor de ecran asociate cu vreuna dintre cele de mai sus).
 • Pentru a adopta orice alt comportament care limitează sau împiedică în vreun fel dreptul unei persoane de a utiliza sau de a se bucura de Site sau care, conform estimării noastre, ar putea aduce atingere Companiei (inclusiv asociaților acesteia) sau utilizatorilor Site-ului ori care i-ar putea forța să își asume anumite responsabilități

În plus, utilizatorii Site-ului nu au dreptul:

 • Să folosească Site-ul în orice manieră care ar putea să incapaciteze, să supraîncarce, să prejudicieze sau să afecteze Site-ul ori să interfereze cu modul în care orice altă parte utilizează Site-ul, inclusiv cu capacitatea acesteia de a se angaja în activități în timp real prin intermediul Site-ului.
 • Să folosească orice robot, spider sau alt dispozitiv, proces sau mijloc automat pentru a accesa Site-ul în orice scop, inclusiv pentru a monitoriza sau a copia vreunul dintre materialele de pe Site.
 • Să folosească orice proces manual pentru a monitoriza sau copia vreunul dintre materialele de pe Site sau pentru orice alt scop neautorizat, fără un acord prealabil scris din partea noastră.
 • Să apeleze la orice dispozitiv, software sau procedură care interferează cu buna funcționare a Site-ului.
 • Să introducă orice fel de viruși, cai troieni, viermi informatici, bombe logice sau alte materiale rău intenționate sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic.
 • Să încerce să obțină accesul neautorizat, să interfereze cu, să afecteze sau să perturbe orice parte a Site-ului, serverul care găzduiește Site-ul sau orice alt server, computer sau bază de date conectate la Site..
 • Să inițieze un atac cibernetic de tip DoS (Denial of Service) sau DDoS (Distributed Denial of Service) care ar duce la disfuncționalitatea temporară a serviciului web.
 • Să încerce în orice alt mod să împiedice buna funcționare a Site-ului.

Monitorizare și aplicare; întreruperea accesului

Ne rezervăm următoarele drepturi:

 • De a lua măsurile legale adecvate, acestea incluzând – fără a se limita la – apelarea la autoritățile însărcinate cu aplicarea legii, pentru orice situație de utilizare ilegală sau neautorizată a Site-ului.
 • De a întrerupe accesul dvs. la întregul Site sau la o parte a acestuia, din orice motiv sau fără motiv, inclusiv – dar nu exclusiv – din motivul încălcării în vreun fel a acestor Condiții de utilizare

Fără a limita în vreun fel prevederile de mai sus, avem dreptul de a coopera pe deplin cu orice autoritate însărcinată cu aplicarea legii sau de a respecta o hotărâre judecătorească prin care ni se solicită sau care ne recomandă să dezvăluim identitatea oricărei persoane care postează materiale pe sau prin intermediul Site-ului. Dvs. sunteți de acord să renunțați la orice pretenții rezultate dintr-o acțiune întreprinsă de Companie în timpul sau ca rezultat al acțiunilor sale de monitorizare și de aplicare a legii, și să exonerați Compania de orice răspundere în această privință

Încrederea în informațiile postate

Informațiile prezentate pe sau prin intermediul Site-ului sunt oferite exclusiv în scopuri de informare generală. Nu garantăm acuratețea, integritatea sau utilitatea acestor informații. Dvs. decideți câtă încredere puteți acorda acestor informații și ce riscuri vă asumați în consecință.

Modificări ale Site-ului

Este posibil să actualizăm periodic Site-ul, dar conținutul acestuia nu este neapărat complet sau la zi. În orice moment, materialele de pe Site pot fi expirate, ceea ce nu înseamnă că noi avem obligația de a le actualiza. Putem modifica Site-ul în orice moment, cu sau fără vreo notificare prealabilă. Putem suspenda accesul la Site (complet sau parțial) sau îl putem închide pe o perioadă nedeterminată..

Furnizarea de informații și mesaje către noi

Orice mesaj trimis către Companie, afiliații și companiile asociate acesteia („Grupul Vastint”) prin intermediul Site-ului sau prin e-mail, în lipsa unei solicitări exprese din partea noastră în acest sens, este considerat nesolicitat. Prin primirea sau verificarea mesajului dvs., Grupul Vastint nu aprobă automat orice aranjament, angajament sau acord contractual. E-mailul dvs. și/sau conținutul acestuia nu pot obliga sau limita Grupul Vastint în niciun fel, cu excepția situației în care Grupul Vastint a confirmat în mod explicit acest lucru.

Prin bifarea căsuței de pe pagina de contact sau prin trimiterea unui e-mail către noi, confirmați în mod explicit și sunteți de acord cu cele de mai sus. Dacă nu sunteți de acord cu prevederile de mai sus, vă rugăm să nu ne trimiteți mesajul.

<bInformații despre dvs. și vizitele dvs. pe Site/b>

Toate datele cu caracter personal pe care le colectăm pe acest Site sunt supuse Politicii noastre de confidențialitate și Politicii noastre privind modulele cookie. Dvs. declarați și garantați că toate datele pe care ni le furnizați sunt corecte.

Legături către Site

Puteți crea o legătură către Site, cu condiția să faceți acest lucru într-o manieră corectă și legală, care nu aduce atingere reputației noastre și nici nu profită de ea; este interzis să creați o legătură într-un mod care să sugereze orice fel de asociere, aprobare sau susținere din partea noastră, în situații în care acestea nu există.

Legături dinspre Site

Dacă Site-ul conține legături către alte site-uri și resurse furnizate de terți, aceste legături sunt furnizate exclusiv pentru avantajul dvs. Aici sunt incluse linkuri conținute în reclame, inclusiv reclame de tip banner și linkuri sponsorizate. Noi nu avem control asupra conținutului acestor site-uri și resurse și nu ne asumăm responsabilitatea pentru ele sau pentru orice pierdere sau prejudiciu care ar putea rezulta din utilizarea lor de către dvs. Dacă decideți să accesați vreunul dintre site-urile terților, site-uri către care există legături pe acest Site, faceți acest lucru exclusiv pe riscul dvs. și vă supuneți termenilor și condițiilor de utilizare ale respectivelor site-uri.

Declinarea garanțiilor

Dvs. înțelegeți că noi nu putem garanta și nu garantăm faptul că fișierele disponibile pentru descărcare de pe internet sau Site sunt lipsite de viruși sau alte coduri de distrugere. Vă revine răspunderea de a implementa suficiente proceduri și puncte de verificare pentru a satisface nevoile dvs. proprii de protecție anti-virus și acuratețe a intrărilor și ieșirilor de date, precum și pentru menținerea unui mijloc extern Site-ului nostru pentru reconstruirea datelor pierdute. Nu ne facem răspunzători pentru niciun fel de pierderi sau prejudicii cauzate de un atac de tip DDoS, viruși sau alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic care pot infecta echipamentul computerului dvs., programele informatice, datele sau alte materiale de proprietate, din cauza utilizării Site-ului sau a oricăror servicii sau articole obținute prin intermediul Site-ului sau a descărcării de materiale postate pe el sau pe oricare site legat de acesta.

Utilizarea de către dvs. a Site-ului, a conținutului acestuia și a oricăror servicii sau articole obținute prin intermediul Site-ului se face pe riscul dvs. Site-ul, conținutul său, precum și orice servicii sau articole obținute prin intermediul Site-ului sunt furnizate „ca atare” sau „în funcție de disponibilitate”, fără garanții de niciun fel, explicite sau implicite. Nici Compania și nici vreo altă persoană asociată cu Compania nu oferă garanții sau declarații cu privire la integritatea, securitatea, fiabilitatea, calitatea, acuratețea sau disponibilitatea Site-ului. Fără a aduce vreo limitare celor de mai sus, nici Compania și nici vreo altă persoană asociată cu Compania nu declară și nu garantează că Site-ul, conținutul acestuia și orice servicii sau articole obținute prin intermediul Site-ului vor fi corecte, de încredere, lipsite de erori sau neîntrerupte, că eventualele defecte vor fi corectate, că Site-ul nostru sau serverul prin care este pus la dispoziție nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare, ori că Site-ul sau orice servicii sau articole obținute prin intermediul Site-ului vor satisface în orice alt mod nevoile și așteptările dvs.

Prin prezenta, Compania declină garanțiile de orice fel, explicite sau implicite, legale sau de altă natură, inclusiv – dar fără a se limita la – garanțiile de vandabilitate, non-încălcare și adecvare pentru un scop anume.

Cele de mai sus nu afectează garanțiile care nu pot fi excluse sau limitate conform prevederilor legale în vigoare.

Limitarea răspunderii

Indiferent de situație, Compania, afiliații sau licențiatorii acestora, furnizorii de servicii, angajații, reprezentanții, funcționarii sau directorii nu se vor face responsabili pentru prejudicii de orice natură, sub nicio justificare legală, care decurg din sau au legătură cu utilizarea de către dvs. sau incapacitatea dvs. de a utiliza Site-ul și site-urile conexe, orice conținut de pe Site sau alte site-uri sau orice servicii sau articole obținute prin intermediul Site-ului sau al altor site-uri, inclusiv prejudicii directe, indirecte, speciale, secundare sau punitive, acestea incluzând – fără a se limita la – vătămări corporale, durere, suferință, suferință emoțională, pierderi ale unor venituri, pierderi ale unor profituri, pierderi ale afacerilor sau ale unor economii anticipate, pierderea dreptului de utilizare, pierderea vadului comercial, pierderea datelor, și indiferent dacă toate acestea sunt cauzate printr-un prejudiciu (inclusiv neglijență), încălcare a contractului sau altfel, chiar dacă acestea pot fi prevăzute.

Cele de mai sus nu afectează răspunderea care nu poate fi exclusă sau limitată conform prevederilor legale în vigoare.

Despăgubiri

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să protejați Compania, afiliații, licențiatorii, precum și pe funcționarii, directorii, angajații, contractanții, reprezentanții, licențiatorii și furnizorii acestora de la și împotriva oricăror reclamații, răspunderi, daune, judecăți, decizii, pierderi, cheltuieli sau taxe (inclusiv onorarii ale avocaților, în cuantum rezonabil) care rezultă din încălcarea de către dvs. a acestor Condiții de utilizare sau din utilizarea de către dvs. a Site-ului, inclusiv, fără limitare, utilizarea de către dvs. a conținutului, serviciilor și produselor Site-ului, altele decât cele autorizate în mod explicit în aceste Condiții de utilizare, precum și utilizarea de către dvs. a oricăror informații obținute de pe Site.

Legislația aplicabilă și jurisdicția

Aceste Condiții de utilizare precum și orice litigiu sau revendicare care decurge din sau are legătură cu acestea, cu obiectul sau cu formularea lor (în fiecare caz, inclusiv litigiile sau revendicările non-contractuale) vor fi reglementate și interpretate în conformitate cu legislația Olandei, fără a aduce atingere niciunei prevederi sau reguli de alegere sau conflict de legi.

Orice proces legal, acțiune sau procedură care rezultă din sau are legătură cu prezentele Condiții de utilizare sau cu Site-ul se va desfășura exclusiv în instanțele competente din Olanda.

Clauză de renunțare și separabilitate

Nici o clauză de renunțare din prezentele Condiții de utilizare nu va fi interpretată ca o derogare suplimentară sau continuă a termenilor și condițiilor și orice nereușită a Companiei de a-și afirma un drept sau o prevedere în conformitate cu aceste Condiții de utilizare nu constituie o renunțare la un astfel de drept sau dispoziție.

Dacă o prevedere din aceste Condiții de utilizare este considerată de o instanță competentă ca fiind invalidă, ilegală sau inaplicabilă, indiferent de motiv, respectiva prevedere va fi eliminată sau limitată la minimum, astfel încât celelalte prevederi din Condițiile de utilizare să rămână în vigoare și să producă efecte.

Integritatea contractului

Aceste Condiții de utilizare reprezintă singurul și întregul contract încheiat între dvs. și Companie cu privire la Site și înlocuiesc toate celelalte înțelegeri, acorduri, declarații și garanții, anterioare și actuale, atât scrise, cât și verbale, legate de Site.

Observațiile și nelămuririle dvs.

Orice opinii, observații, solicitări de asistență tehnică și alte comunicări cu privire la Site vor fi transmise pe adresa info@vastint.eu sau pe pagina de contact de pe Site.

Acest Site este administrat de către Vastint Holding B.V., înregistrată la adresa Hettenheuvelweg 51 în Amsterdam Zuidoost (1101 BM), cu numărul de înregistrare la Camera de Comerț 33216327. Compania este o filială a Interogo Holding AG.